Usikker på hvordan du skal håndtere utfordringen?
La en erfaren leder hjelpe deg!


Rådgivning til bedrifter og organisasjoner

Martin Eliassen Consulting tilbyr tjenester til bedrifter og organisasjoner innenfor offentlig forvaltning og privat sektor.

Uansett situasjon:
Det kan være lurt å ta kontakt med meg.

Jeg kan hjelpe deg med å lykkes bedre i jobben ved

  • å klargjøre mål og strategier
  • å få bedre struktur på bedriftshverdagen
  • å sikre at du og dine medarbeidere prioriterer de riktige oppgavene
  • å komme på offensiven igjen


Mitt bidrag kan skje
på ulikt vis

  • Ved strategisk rådgiving og styrearbeid
  • Ved å være coach/samtalepart for enkeltpersoner og ledergrupper
  • Ved prosjektarbeid og prosjektstøtte
  • Gjennom management for hire/krisehåndtering (fylle lederrolle over en kortere periode)
  • Gjennom utviklings- og omstillingsbistand