Om meg


Variert erfaringsbakgrunn fra mer enn 40 år i næringslivet

Martin Eliassen Consulting er organisert som et enkeltpersonforetak med organisasjonsnummer 997586271. For tiden er jeg, Martin Eliassen, eneste ansatte. Jeg er både daglig leder og utførende rådgiver.

Jeg er 49-årgang. Jeg har en variert erfaringsbakgrunn fra mer enn 40 år i næringslivet. Jeg besitter masse erfaring og kunnskap jeg kan bidra med overfor bedrifter og organisasjoner innenfor offentlig forvaltning og privat sektor.

Jeg har jobbet på ”gulvet”, vært selger, produktsjef, salgssjef, banksjef, adm.dir. og styreleder i tillegg til å ha jobbet som bedriftsrådgiver. Dét er en god ballast å ha med seg for å kunne gjøre gode analyser som bakgrunn for en effektiv rådgivning.

Uansett situasjon:
Det kan være lurt å ta kontakt med meg.


Allsidig kompetanse og erfaring, nasjonalt og internasjonalt

Min kompetanse er innenfor områdene finans, logistikk, transport, handel og fiskerinæring. Jeg har erfaring fra arbeidsområdene strategisk ledelse og styrearbeid, omstruktureringer, fisjon og fusjon, kjøp og salg av virksomheter, marked og drift.

Jeg har internasjonal erfaring i markedsføring og salg fra stillinger i NORAD og Refa AS Fiskeredskap (nå RFG).

Jeg har mange års toppledererfaring fra transportbransjen, som adm.dir. i AS TIRB og Cominor AS. Fra samme konsern har jeg styreledererfaring fra eiendomsselskap, verksteddrift og drift av busselskap.

Innen finans er min erfaring fra Nordea i Tromsø som banksjef innenfor fiskeri i region Nord.

Jeg har tidligere jobbet som bedriftsrådgiver i Ernst & Young Consulting og Finnmark Næringsservice AS.

Av utdanning er jeg økonom fra Trondheim økonomiske faghøgskole fra 1972.
Bankakademiets 2. avdeling 1978.

Jeg har gjennomført en rekke større kurs innenfor mine fagområder

  • Styrekompetanse 1, Handelshøgskolen BI, eksamen, 2012
  • Teoretisk utdanning for søkere om løyve for gods- og persontransport, NKI, eksamen 1998
  • ”Mitt lederskap” Kreditkassens lederprogram i regi av AFF ved Handelshøgskolen i Bergen, 1997
  • K-Skolens (Kreditkassen)Plasseringsrådgiverlinje, høyeste nivå, eksamen, 1996
  • Eksamenrettet kurs i Total Kvalitetsledelse ved NTH, eksamen, 1992
  • Konsulent i BUNT- programmet, NTNF, 1991