Kunden min


Offentlig og privat sektor er ikke så ulike som man skulle tro

Kunden min er en virksomhet innenfor offentlig forvaltning eller privat sektor. Det er en stor feiloppfatning at offentlig og privat sektor er så forskjellig. Likheten er meget større enn mange tror. Alle virksomheter og organisasjoner har medarbeidere, som gjennom samarbeid skal levere tjenester eller produkter til kunder i et marked med mange aktører.

Det er ikke bare bedrifter i privat sektor som er utsatt for konkurranse. Virksomheter innenfor offentlig sektor opplever stadig oftere at deres tjenester og oppgaver blir konkurranseutsatt. Derfor må alle virksomheter, private som offentlige, bestrebe seg på å være konkurranse-dyktige for å kunne overleve på lang sikt.

Uansett situasjon:
Det kan være lurt å ta kontakt med meg.


Virksomheten må erkjenne sitt ståsted for å kunne ta grep

For å kunne ta grep, må virksomheten erkjenne sitt ståsted, sine sterke og svake sider, hva man er god på og hva man er mindre flink på. Hva er utviklingsmålene og hvordan skal man klare å nå disse målene innenfor de rammer som gjelder for virksomheten.

Uansett bransje og type virksomhet. Fremdeles er menneskene i organisasjonen aller viktigst. Uten dyktige medarbeidere blir konkurransen vanskelig. Oppleves din bedrift som attraktiv i arbeidsmarkedet?

Har du klart for deg hvordan du skal ta din virksomhet videre og gjøre den mer attraktiv og mer konkurransedyktig? Uansett kan det være lurt å ta en prat med meg. Martin Eliassen Consulting tilbyr tjenester til bedrifter og organisasjoner innenfor offentlig forvaltning og privat sektor.

Martin Eliassen, en leder med allsidig erfaring.