Mine verktøy


Verktøyene jeg bruker for å skape løsninger og nye muligheter

Tjenestene er verktøyene jeg bruker for å skape løsninger og frigjøre nye muligheter. Men først må vi i fellesskap finne ut hva utfordringene består i, og hvem som er aktører i utfordringene.

Som oftest er problemene sammensatte. Det er svært sjeldent at det er nok med et enkelt grep for å få til en bærekraftig løsning. Derfor er det viktig å samtale med de riktige personene for å finne frem til hvorfor ting er som de er.

Den gode løsningen forutsetter at de virkelige årsakene blir avdekket. Det er ikke lurt å agere bare på registrerte symptomer.

Når årsaken til utfordringene er avdekket, vil vi sammen finne ut hvordan vi skal arbeide videre for å få til en god løsning.

Uansett situasjon:
Det kan være lurt å ta kontakt med meg.


Noen stikkord, med beskrivelse av de ulike verktøyene

Organisasjonsutvikling:
Designe og etablere en organisasjon som understøtter nye strategier og målsettinger for virksomheten.

Prosjektledelse:
Tidsbegrenset engasjement for å bidra i ulike typer prosesser med klart definerte oppgaver og mål.

Strategiprosess:
Med bakgrunn i en analyse av organisasjonen, virksomhetens produkter/tjenester og konkurransesituasjon utarbeide nye mål og strategier for virksomheten. Deltakere i prosessen velges ut fra virksomhetens situasjon og størrelse.

Management for hire/krisehåndtering:
Innleid lederskap for en kortere periode for å øke effektivitet og styrekraft, eller som en ekstraressurs i en krisesituasjon for å bidra til nødvendig omstilling av virksomheten.

Coaching:
Samtalepartner for toppleder eller en hel ledergruppe. Mange ledere i småbedrifter opplever at de ikke har noen fortrolige å dele tanker og utfordringer med. Med bakgrunn i en situasjonsanalyse utarbeider vi i fellesskap en målsetting for coachingaktiviteten.

Styreengasjement:
Å styrke virksomhetens styrearbeid gjennom kursing av nåværende styre i styreledelse, eller ved at jeg velges som styreleder eller ordinært styremedlem for en periode.
Se min profil på styrekandidater.no.
”Det er ikke lurt å agere bare
på registrerte symptomer”